Humberger Menu

ได้ลาภจากรัฐฟรี ต้องจ่าย ‘ภาษีลาภลอย’ ช่วยรถไฟฟ้าราคาถูกลง

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งนภา พิมมะศรี

LATEST

+
ต่างประเทศใช้วิธีไหนรับมือวิกฤติพลังงาน ไทยจะแทรกแซงราคาน้ำมันอย่างไร  ไม่ให้แพงกระทบประชาชนไปกว่านี้
Summary
  • สัดส่วนของรายจ่ายค่าเดินทางในเมืองไม่ควรเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ แต่ค่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ทำให้หลักการนี้เป็นไปไม่ได้จริง
  • หนึ่งทางที่จะช่วยลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าลงได้คือ การเก็บภาษีลาภลอยจากผู้ได้รับประโยชน์รอบโครงการรถไฟฟ้า แล้วนำเงินภาษีนั้นมาอุดหนุนค่าดำเนินการรถไฟฟ้า เพื่อให้รถไฟฟ้าลดค่าโดยสารลง
  • ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ บริเวณที่มีรถไฟฟ้าตัดผ่านขยับตัวสูงขึ้นหลายเท่า ห้างสรรพสินค้า ห้องชุดคอนโดมิเนียม ล้วนแต่ใช้ความใกล้รถไฟฟ้าเป็นจุดขาย เมื่อได้ประโยชน์ฟรีๆ จากรถไฟฟ้า ผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และเจ้าของที่ดินต้องจ่าย ‘ภาษีลาภลอย’ เพื่อให้รัฐนำเงินภาษีไปใช้เพื่อส่วนรวม
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+