Humberger Menu

เปิดหลักฐานยืนยัน หมูตายด้วยโรค ‘อหิวาต์แอฟริกาในสุกร’ กับข้อสงสัยกรมปศุสัตว์ปกปิดความจริง

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งนภา พิมมะศรี
บันทึก

LATEST

+
อนาคตเศรษฐกิจไทยท่ามกลางสงครามเย็นยุคใหม่ จีน vs อเมริกา ในมุมมอง ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
Summary
  • ปัญหาเนื้อหมูราคาแพงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายสิบปี มีสาเหตุสำคัญมาจากการที่ผลผลิตในตลาดน้อยลงกว่าภาวะปกติมาก เนื่องจากการที่หมูติดโรคแล้วตายไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตหายไปจากตลาด และส่งผลให้เกษตรกรรายเล็กรายย่อยขาดทุน
  • อาการป่วยและลักษณะการติดโรคของหมูนั้น มีข่าวเล็ดลอดออกมา และถูกนำเสนอเป็นข่าวราว 1 ปีแล้วว่าเป็นโรค ‘อหิวาต์แอฟริกาในสุกร’ ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์ระดับรุนแรง แต่กรมปศุสัตว์ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ใช่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แล้วบอกว่าหมูป่วยเป็นโรคเพิร์ส
  • การชี้แจงจากกรมปศุสัตว์เป็นไปคนละทางกับข้อมูลและหลักฐานที่ไทยรัฐพลัสได้รับจากแหล่งข่าว ซึ่งยืนยันว่าหมูป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF จริง
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+