Humberger Menu

ลุยตรวจห้องเย็น รายงานสต๊อกหมูเยอะๆ หน่วย ‘กิโลกรัม’ สะท้อนเจตนาเบี่ยงเบนสาเหตุหมูแพง

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
ค่ารถไฟฟ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ของไทยแพงกว่า หลายประเทศในเอเชียหลายเท่า
Summary
  • กรมปศุสัตว์ออกข่าวแจกถี่ๆ ว่า ตรวจห้องเย็นพบการกักตุนเนื้อหมูและชิ้นส่วนซากหมู ในข่าวระบุน้ำหนักหมูเป็น ‘กิโลกรัม’ ซึ่งชวนให้คิดว่าเยอะมาก แต่หากจะตรงไปตรงมา เมื่อพูดถึงหมูปริมาณมากๆ จะต้องระบุหน่วยเป็น ‘ตัน’ เพื่อให้สะท้อนภาพสัดส่วนของอุตสาหกรรมหมูทั้งประเทศ ตามความเป็นจริง
  • การระบุหน่วยเป็น ‘กิโลกรัม’ นั้น เป็นที่น่าสงสัยในเจตนาว่า เจตนาระบุหน่วยที่ได้ตัวเลขมากๆ เข้าไว้ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมออกจากข่าวการปิดโรค และทำให้คนเข้าใจว่า เหตุที่หมูราคาแพงไม่ใช่เพราะหมูตายด้วยโรค แต่เป็นเพราะมีผู้กักตุนหมูไว้ไม่นำออกมาจำหน่าย
  • ชุมชนผู้เลี้ยงหมูพูดคุยและเห็นตรงกันว่าไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอตัวเลขน้ำหนักหมูเป็นกิโลกรัม เพราะไม่สะท้อนภาพความเป็นจริง และเป็นความพยายามเบี่ยงเบนประเด็น ซึ่งนอกจากสร้างความเข้าใจผิดแล้วยังจะนำไปสู่ปัญหาอื่นในอนาคต
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+