Humberger Menu

‘คนละครึ่ง’ ช่วยสรรพากรอุดรูรั่ว เจอตัวคนที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • หลังจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 เริ่มต้นได้ไม่กี่วันก็มีข่าวว่าร้านค้าหลายแห่งที่เคยเข้าร่วมโครงการระยะก่อนๆ ถอนตัวไม่ร่วมโครงการระยะใหม่ เหตุผลเพราะว่าต้องจ่ายภาษีมากขึ้น
  • โครงการคนละครึ่ง ช่วยให้กรมสรรพากรทราบรายได้ของผู้ประกอบการ ช่วยให้ระบุตัวคนที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ได้มากขึ้น-ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าเดิม และช่วยให้ความเท่าเทียม-ยุติธรรมในการจ่ายภาษีเงินได้ของคนอาชีพต่างๆ เพิ่มขึ้น มนุษย์เงินเดือนไม่เสียเปรียบคนค้าขายมากเท่าแต่ก่อน
  • สำหรับผู้ค้าขายที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และโครงการอื่นๆ ของรัฐ ควรทำอย่างไรให้จ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ให้รู้สึกว่าภาษีที่ต้องจ่ายนั้นหนักหนาเกินไป เรามาดูข้อมูลและคิดไปพร้อมกัน


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

ถาม-ตอบข้อสงสัย ‘ภาษีเงินได้’ ของคนค้าขายและอาชีพอิสระ กับโฆษกกรมสรรพากร

เทียบมาตรการเยียวยา 9 ประเทศกับไทย เหมือนหรือต่างอย่างไร

creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+