Humberger Menu

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า แพงแค่ไหนประชาชนก็ต้องจ่าย ทั้งๆ ที่รัฐ-ผู้ให้บริการทำให้ถูกลงกว่านี้ได้

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
นลิศา เตชะศิริประภา

LATEST

+
ต่างประเทศใช้วิธีไหนรับมือวิกฤติพลังงาน ไทยจะแทรกแซงราคาน้ำมันอย่างไร  ไม่ให้แพงกระทบประชาชนไปกว่านี้
Summary
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ควรเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของค่าแรงขั้นต่ำ แต่สภาพ ณ ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น การเดินทางเข้าเมืองไปทำงานในแต่ละวันไม่นับรวมค่ามอเตอร์ไซค์ ค่ารถเมล์ เฉพาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าอย่างเดียวก็เกิน 1 ใน 4 ของค่าแรงขั้นต่ำ
  • อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าในต่างประเทศหลายประเทศมีอัตราค่าโดยสารต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ
  • อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยถึงมีราคาแพง และอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสามารถถูกลงกว่านี้ได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ ถ้ารัฐ-ผู้ประกอบการตั้งใจและจัดระเบียบกำหนดโครงสร้างต่างๆ อย่างถูกทางตั้งแต่แรก
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
นลิศา เตชะศิริประภา
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+