Humberger Menu

ปตท. มุ่งสู่รถ EV ครบวงจร ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ได้อานิสงส์ส่งเสริมใช้รถยนต์ไฟฟ้า

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 43 ปิดฉากไปด้วยยอดจองรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ภายในงานไปถึง 33,936 คัน เติบโตขึ้น 13.6% ในจำนวนนี้เป็นยอดจองรถยนต์ใหม่ 31,896 คัน และในจำนวนยอดจองรถยนต์ใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 10% หรือราวๆ กว่า 3,000 คัน
  • ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นมาจากการที่รัฐมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี เพื่อต่อยอดความเป็นผู้นําของฐานการผลิตยานยนต์เพื่อการส่งออกในภูมิภาค ตอกย้ำความเป็น Detroit of Asia ของไทย
  • ที่น่าสนใจคือกลุ่มพลังงานยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท.ก็ลงมาทำธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ชื่อของ ‘อรุณพลัส’ ถูกพูดถึงบ่อยขึ้น ชวนดูว่ากลุ่ม ปตท.รุกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าอะไรไปแล้วบ้าง


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
นลิศา เตชะศิริประภา
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+