Humberger Menu

รัฐมั่นใจว่ามีตังค์ ฐานะการคลังยังแกร่ง แต่เสียงเตือนดังจากหลากทิศ ให้ลดรายจ่าย-หารายได้เพิ่ม

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • หลังจากที่รัฐบาลทุ่มเงิน 80,000 ล้านบาท ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนครั้งล่าสุด เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็มีความเห็นมากมายจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญว่าตอนนี้ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องกู้เงินมาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกครั้ง
  • แต่ฝั่งกระทรวงการคลังยืนยันมั่นใจว่ายังมีเงินในคลังเพียงพอ ยังไม่ต้องกู้ในตอนนี้ และก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์ รัฐบาลแถลงข่าวว่า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง ทั้งฐานะการคลัง และฐานะการเงิน รัฐบาลยังมีเงินคงคลังเพียงพอต่อการใช้จ่ายที่จำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลยังอยู่ในเกณฑ์ดี
  • ในเวลาใกล้เคียงกัน กลับมีเสียงเตือนจากหลายภาคส่วนให้ระวังการใช้จ่าย และพยายามหารายได้ให้ได้มากกว่านี้ แล้วมันจริงไหมที่ว่าไทยเรามีเสถียรภาพทางการคลัง ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง?
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+