Humberger Menu

เศรษฐกิจไทยยังไม่มีข่าวดี ท่องเที่ยวไม่ฟื้น เงินเฟ้อไม่ลด หนี้ครัวเรือนมีแต่จะเพิ่ม และรัฐไม่มีเงิน

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งนภา พิมมะศรี

LATEST

+
ต่างประเทศใช้วิธีไหนรับมือวิกฤติพลังงาน ไทยจะแทรกแซงราคาน้ำมันอย่างไร  ไม่ให้แพงกระทบประชาชนไปกว่านี้
Summary
  • ขณะที่เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศทยอยฟื้นตัว สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยยังไม่มีข่าวดี ที่เคยคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นในปีนี้ ทั้งการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ภาคเอกชน การลงทุน การส่งออก การท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ผ่านมาแล้วหนึ่งไตรมาส และเดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ก็กำลังจะผ่านไป เราเห็นการขยับอย่างเนิบช้ากว่าที่ประมาณการกันไว้
  • ทุกสถาบันทั้งในไทยและนานาชาติล้วนปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยลง แม้แต่กระทรวงการคลังเองก็ปรับลดประมาณการจีดีพีลง จากเมื่อไตรมาสที่ 1 ที่คาดการณ์ว่าจีดีพีของไทยจะขยายตัวในช่วง 3.5-4.5 เปอร์เซ็นต์ ก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ช่วง 3-4 เปอร์เซ็นต์
  • ไทยรัฐพลัสยกตัวอย่างปัจจัยสำคัญๆ ทางเศรษฐกิจที่ปรากฏข้อมูลให้เห็นว่าท้องฟ้าของประเทศไทยคงไม่สว่างสดใสในเร็วๆ นี้ ทั้งการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้น เงินเฟ้อสูงไม่ยอมลด การจ้างงานก็ยังไม่ฟื้น รายได้ครัวเรือนน้อยกว่ารายจ่าย หนี้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น ขณะที่รัฐไม่มีเงินพอจะกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+