Humberger Menu

'การบ้าน' ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้กำกับดูแลตลาดทุนในดีลควบรวมทรู-ดีแทค

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ทรู และ ดีแทค เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมาก อีกทั้งยังควบรวมแบบ amalgamation ซึ่งจะนำบริษัทเดิมทั้งสองแห่งออกจากตลาดหลักทรัพย์ ควบรวมกิจการทุกมิติเข้าด้วยกันเป็นบริษัทใหม่ แล้วนำบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนแทน
  • การควบรวมดังกล่าวเป็นวิธีควบรวมกิจการที่ 'ลึก' ที่สุดเท่าที่จะทำได้ในโลกธุรกิจ
  • ผู้ถือหุ้นรายย่อยของทั้งสองบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่างก็มี 'การบ้าน' ที่ควรทำเช่นเดียวกัน
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
สฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน มีความสุขกับการทำงานในประเด็น ธุรกิจที่ยั่งยืน พลังพลเมือง และเกม

Follow

RELATED

+