Humberger Menu

‘เอกชน 3 สถาบัน’ เรียกร้องรัฐบาลดูแลเรื่องเศรษฐกิจอย่างจริงจัง กังวลต้นทุนสูง และหลายความเสี่ยง

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
ค่ารถไฟฟ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ของไทยแพงกว่า หลายประเทศในเอเชียหลายเท่า
Summary
  • ท่ามกลางหลายปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ยังคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 ไว้ในกรอบ 2.5-4.0 เปอร์เซ็นต์ เท่าที่ประมาณการไว้เมื่อเดือนเมษายน ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาคือ ความเสี่ยงหลายอย่างสูงขึ้น แต่การท่องเที่ยวอยู่ในทิศทางจะดีขึ้น
  • ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีสาระสำคัญหลายเรื่อง เช่น เรียกร้องให้ภาครัฐดูแลเศรษฐกิจอย่างจริงจังกว่านี้ โดยเสนอมาตรการดูแลต้นทุนการผลิตและสภาพคล่อง กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างโครงการคนละครึ่งเฟส 5
  • และอีกประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อประชาชนหลายๆ คนคือ เรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ที่ กกร.ส่งเสียงไปยังภาครัฐว่า การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่ควรขึ้นสูงเกินขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ และทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มพุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าได้
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+