Humberger Menu

‘ผู้นำ’ หารืออะไรกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ แล้ว ‘นายกฯ ไทย’ กล่าวอะไรไปบ้าง ในการประชุมสหรัฐฯ-อาเซียน

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
ค่ารถไฟฟ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ของไทยแพงกว่า หลายประเทศในเอเชียหลายเท่า
Summary
  • การประชุม U.S.-ASEAN Special Summit เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนและสหรัฐฯ ได้รับรองแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม (Joint Vision Statement) แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ
  • แนวทางการดำเนินความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข, การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เท่าเทียม เข้มแข็ง และยั่งยืน, การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล, การพัฒนาทุนมนุษย์, การส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาค, การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน, การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ที่เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน พูดอะไรบ้างในการประชุมครั้งนี้ มาดูกันจากเนื้อหาสาระที่รัฐบาลไทยเปิดเผยออกมาว่า “นายกฯ กล่าว”
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow