Humberger Menu

‘เงินเฟ้อ’ มีหลายแบบ ‘การขึ้นดอกเบี้ย’ อาจไม่แก้ปัญหาของไทย และเสี่ยงทำให้เศรษฐกิจถดถอย

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • หลักการที่ว่า การจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ถูกต้องเพียงครึ่งเดียว เพราะจริงๆ แล้วการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้กับเงินเฟ้อทุกกรณีเสมอไป มันจะใช้ได้ผลกับเงินเฟ้อที่อยู่ในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสมเท่านั้น
  • ในสถานการณ์ของไทยตอนนี้ที่ภาวะเงินเฟ้อสูงถึง 7.10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับว่าสูงสุดในรอบ 24 ปี ขณะที่เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตอย่างที่น่าพอใจ ควรหรือไม่ที่จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย เป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันได้
  • เพื่อจะเข้าใจและคิดวิเคราะห์กันว่าภาวะเงินเฟ้อของไทยเหมาะสมหรือไม่ที่จะแก้โดยการขึ้นดอกเบี้ย ไทยรัฐพลัสขออธิบายเรื่องเงินเฟ้อ ตั้งแต่ว่าเงินเฟ้อคืออะไร เงินเฟ้อมีกี่แบบ และสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อคืออะไรบ้าง การขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและต่อชีวิตคนไทยอย่างไร


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

ไทยปรับดอกเบี้ยขึ้นตามคาด ระวังเงินเฟ้อ-หวังเศรษฐกิจดีระยะยาว แต่กระทบประชาชนต้องจ่ายหนี้สูงขึ้น

เงินเฟ้อกรกฎาคม 7.61 ดัชนีราคาลดลงจากมิถุนายน 0.16% พาณิชย์ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปีเพิ่มเป็น 5.5-6.5

4 ปัจจัยลบทำเศรษฐกิจจีนแป้ก ตัวเลขไม่เป็นไปตามเป้า สะเทือนเศรษฐกิจโลก

เราจะอยู่อย่างไร รัฐควรทำอย่างไร? เมื่อทั่วโลกไม่มีที่ไหนเศรษฐกิจดี IMF คาดการณ์ปีนี้จะแย่กว่าที่คิดไว้

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ ยังมั่นใจเศรษฐกิจไม่เสี่ยงถดถอย แม้ทั่วโลกกำลังกังวล

creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+