Humberger Menu

เมื่อ ‘ชัชชาติ’ หารือภาคธุรกิจครั้งแรก ตั้งคณะกรรมการร่วม กทม.กับเอกชน ข้อเสนอจากสภาอุตฯ มีอะไรบ้าง

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
กองบรรณาธิการ

LATEST

+
ต่างประเทศใช้วิธีไหนรับมือวิกฤติพลังงาน ไทยจะแทรกแซงราคาน้ำมันอย่างไร  ไม่ให้แพงกระทบประชาชนไปกว่านี้
Summary
  • นโยบายและวิสัยทัศน์ของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ จะเป็นมิตรกับภาคธุรกิจ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าลงทุน เพื่อให้เกิดการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ให้คนในเมือง
  • วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ราวหนึ่งเดือนหลังการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติเริ่มคุยกับภาคธุรกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครผ่านการทำงานร่วมกันของ กทม.และภาคเอกชน ในการหารือครั้งนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ. กทม.) ขึ้นมา เพื่อทำงานร่วมกันต่อไป
  • สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอ 4 กลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้วยแนวคิด B C G + E S
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+