Humberger Menu

‘ภาษีลาภลอย’ จะได้เก็บจริงไหม เมื่อกฎหมายที่กระทบผู้มั่งคั่ง มักเกิดยาก

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
ค่ารถไฟฟ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ของไทยแพงกว่า หลายประเทศในเอเชียหลายเท่า
Summary
  • มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะผลักดัน ‘ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....’ หรือ ‘ภาษีลาภลอย’ อีกครั้ง หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างหลักการพระราชบัญญัติฯ เมื่อปี 2561 แล้วก็เงียบหายไป
  • ไทยรัฐพลัสค้นข้อมูลดูว่ารายละเอียดตอนนั้นเป็นอย่างไร ใครให้ความคิดเห็นไว้แบบไหน ทำไมร่างพระราชบัญญัตินี้ถูกเก็บเข้าตู้แช่แข็งไป เราพบว่า แม้หน่วยงานรัฐจะเห็นด้วย แต่ก็ได้ให้ความเห็นไปในทางให้ระมัดระวังผลกระทบ ส่วนภาคธุรกิจมีประเด็นโต้แย้งหลายประเด็น
  • หากวิเคราะห์เทียบเคียงกับในอดีตที่ผ่านมา การผลักดันกฎหมายภาษีที่ส่งผลกระทบต่อผู้มั่งคั่งนั้น มักจะเกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตาม การผลักดันกฎหมายภาษีลาภลอยในครั้งนี้ มีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าการผลักดันครั้งก่อน เนื่องจากตอนนี้รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งจัดเก็บรายได้ เพราะรัฐไม่มีเงินที่จะใช้แก้ปัญหาของประเทศซึ่งมีรอให้แก้อยู่มากมาย
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+