Humberger Menu

ค่ารถไฟฟ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ของไทยแพงกว่า หลายประเทศในเอเชียหลายเท่า

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • เมืองหลวงของไทยมีรถไฟฟ้าหลายสายทยอยเปิดใช้มาเป็นสิบปี และอีกหลากสีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงแม้จะสะดวกสบาย เดินทางไปไหนได้รวดเร็วมากขึ้น แต่เมื่อคำนวณอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องนั่งไป-กลับ และต้องต่อหลายสายแล้ว แล้วยิ่งเอามาเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ กลับพบว่า ค่าเดินทางแพงมหาศาล ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้
  • แม้ผู้ว่าฯ กทม. จะมีแนวแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ว่า ค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวควรจัดเก็บค่าบริการขั้นสูงสุดไม่เกิน 59 บาท แต่สภาองค์กรของผู้บริโภคกลับไม่เห็นด้วยและเสนอข้อเสนอแนะหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ กำหนดค่าบริการในอัตราสูงสุดใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าทุกสายทุกระบบที่ 44 บาท และกำหนดสัดส่วนของค่าบริการขนส่งมวลชนต่อรายได้ขั้นต่ำของประชาชนต่อวันต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ขั้นต่ำ
  • ก่อนที่จะไปถึงทางออกที่ดีกับประชาชน ชวนดูค่ารถไฟฟ้าของไทยและประเทศในเอเชียว่า ในการเดินทาง 1 เที่ยวไป-กลับ ต้องเสียเงินเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
นลิศา เตชะศิริประภา
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+