Humberger Menu

ดูความสัมพันธ์เศรษฐกิจจีน-ไต้หวัน แม้ขัดแย้ง แต่ค้าขายกันปีละเกือบ 200,000 ล้านเหรียญ

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • แม้มีความขัดแย้ง ไม่ยอมรับ ‘สถานะ’ ของกันและกัน แต่ข้อมูลทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่า จีนกับไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันมาตลอด 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมาในช่วงแรกจีนกับไต้หวันไม่ได้เปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากันโดยตรง แต่ไต้หวันลงทุนและทำการค้าในจีนผ่านฮ่องกง ซึ่งไต้หวันเป็นฝ่ายเกินดุลการค้าจีนมาตลอด
  • ในยุคปัจจุบัน จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไต้หวัน ซึ่งสำหรับฝั่งจีนนั้น ไต้หวันเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าอันดับที่ 5 ของจีน แต่ไต้หวันไม่ใช่ตลาดส่งออกที่สำคัญของจีน ส่วนด้านการลงทุน ไต้หวันเคยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของจีน แต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้ว เพราะมีประเทศอื่นๆ เข้าไปลงทุนในจีนเป็นจำนวนมาก ขณะที่ไต้หวันมีนโยบายออกจากจีนไปลงทุนในประเทศอื่น และรัฐบาลไต้หวันส่งเสริมให้เอกชนที่ลงทุนในจีนถอนทุนย้ายกลับบ้านด้วย
  • สถานการณ์ความตึงเครียดนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับไต้หวันขนาดไหน อาจจะยังไม่เห็นผลมากในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ต้องจับตามองความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของทั้งโลกและไทย ซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะแย่อยู่แล้ว


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+