Humberger Menu

Slice of Life : แล้วเธอก็มา…

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • Slice of Life คือความเรียงว่าด้วยชีวิตเล็กๆ ของผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวของเราในสังคม ชีวิตที่อาจมีคนมองเห็นหรือมองไม่เห็น แต่หากเชื่อว่า ทุกชีวิตมีเรื่องเล่า เราก็จะเห็นความสำคัญของชีวิตผู้คน …เช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงเนื้อตัวมอมแมม ที่เฝ้าวนเวียนมาเก็บขวดแก้วและพลาสติกในสถานบันเทิง


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

นโยบาย “นำเข้าขยะพลาสติก” หากรัฐกลับลำ คนรับกรรมคือซาเล้ง

creator
Author
โตมร ศุขปรีชา
นักเขียน นักแปล ผู้มีความคิดหนุ่มตลอดกาล

Follow

TRENDING

+