Humberger Menu

โปรดอย่าวางใจ เมื่อการรีไซเคิล ‘พลาสติก’ ไม่ได้เวิร์กอย่างที่เราคิด

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
กองบรรณาธิการ

LATEST

+
‘การฟอกเขียว’ ของบริษัทยาสูบ ต้นกำเนิดขยะก้นบุหรี่ 700,000 ตัน แค่ทำ CSR รักษ์โลกคงไม่พอ
Summary
  • หนึ่งในวัสดุที่การรีไซเคิลอาจไม่ใช่ทางออกและไม่เวิร์กอย่างที่เราคิดก็คือ ‘พลาสติก’ เพราะพลาสติกนั้นมีหลายพันชนิด โดยแต่ละชนิดมีองค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของตัวเอง รวมไปถึงการใช้สารเคมีและสารแต่งสีที่ต่างกันด้วย ทำให้พลาสติกหลายๆ ชนิดไม่สามารถรีไซเคิลร่วมกันได้
  • ปัญหาอีกประการคือพลาสติกยังเป็นวัตถุไวไฟ ทำให้การรีไซเคิลพลาสติกนั้นมีความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ นอกจากนี้พลาสติกอาจมีสารพิษปนเปื้อนและยังเป็นวัสดุที่ดูดซับสารเคมี ซึ่งบางครั้งพลาสติกก็ถูกทิ้งตามถังขยะข้างทาง โดยปะปนกับวัสดุอื่นๆ ที่มีสารอันตรายเจือปน และการรีไซเคิลพลาสติกก็เป็นกระบวนการที่ค่าใช้จ่ายสูง เพราะการรวบรวม คัดแยก ขนส่ง และแปรรูปเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างแพง
  • แม้จะมีปัญหาหลายประการแต่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกก็ยังคงรณรงค์เกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกต่อไป บางบริษัทอ้างถึงการรีไซเคิลพลาสติกให้กลายเป็นสารเคมี หรือพลังงานเชื้อเพลิงที่นำกลับมาใช้ได้ แม้จะมีสื่อรายงานถึงผลกระทบในทางลบ แต่อุตสาหกรรมพลาสติกก็ยังรณรงค์เรื่องการรีไซเคิลต่อไป
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+