Humberger Menu
Books

Subculture

Books

LATEST

+

Culture

กรีดลึก รุนแรง โจ่งแจ้งกับความเจ็บปวดที่ผู้หญิงต้องเจอ ใน ‘แอปเปิ้ลและคมมีด’ รวมเรื่องสั้นโดยนักเขียนหญิงชาวอินโดนีเซีย

19 ม.ค. 67

Books
กรีดลึก รุนแรง โจ่งแจ้งกับความเจ็บปวดที่ผู้หญิงต้องเจอ ใน ‘แอปเปิ้ลและคมมีด’ รวมเรื่องสั้นโดยนักเขียนหญิงชาวอินโดนีเซีย

IN FOCUS

+