Humberger Menu

‘การฟอกเขียว’ ของบริษัทยาสูบ ต้นกำเนิดขยะก้นบุหรี่ 700,000 ตัน แค่ทำ CSR รักษ์โลกคงไม่พอ

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
กองบรรณาธิการ

LATEST

+
Summary
  • บุหรี่เป็นต้นกำเนิดของขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมากมาย แต่ละปี ทั่วโลกมีขยะจากก้นกรองบุหรี่รวมมากกว่า 766,571 ตัน และปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 7,000 ชนิด
  • แต่ดูเหมือนว่าเรายังไม่เห็นมาตรการใดๆ ที่จริงจังจากผู้ผลิตบุหรี่ นอกเสียจากการทำโครงการธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR
  • รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ร่วมกับสต็อป (STOP) องค์กรเฝ้าระวังบุหรี่ระดับโลก ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 ระบุว่า สิ่งที่ธุรกิจบุหรี่ทำเป็น ‘การฟอกเขียว’ และทำให้คนเข้าใจว่าบริษัทคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow