Humberger Menu

ทาสแมวว่าไง! มีคนยืนยันว่านายท่านคือ ‘เอเลี่ยน’ รุกรานระบบนิเวศ

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ‘ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน’ (invasive alien species) คือสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แต่เดิมและระบบนิเวศโดยรวม
  • นักชีววิทยาในโปแลนด์ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ‘แมวบ้าน’ ลงในฐานข้อมูลแห่งชาติ นิยามว่าเป็น ‘ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน’ ผลคือ มีคนโต้แย้งจำนวนมาก
  • ที่โปแลนด์ ปีหนึ่งๆ แมวฆ่านกประมาณ 140 ล้านตัว เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว แมวบ้านสามารถฆ่านกได้ถึง 4,000 พันล้านตัวทุกปีในสหรัฐอเมริกา


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+