Humberger Menu

‘เสียงรบกวนที่เกิดจากมนุษย์’ มลพิษในชีวิตสัตว์ทะเลที่มักถูกมองข้าม

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Nature Matter

Environment

14 ส.ค. 65

creator
กองบรรณาธิการ
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+
มองโลกผ่านเกม Another Crab's Treasure กับการผจญภัยของปูเสฉวน ในทะเลที่เต็มไปด้วยขยะ
morebutton read more
Summary
  • มลพิษทางเสียงอาจเป็นสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงว่าจะมีผลกระทบกับสัตว์ทะเลหลายชนิด แต่การศึกษาในช่วงหลายปีของนักวิทยาศาสตร์พบว่าเสียงที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์ โดยเฉพาะเสียงที่เกิดจากเรือและการสัญจรทางน้ำ มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล เช่น วาฬ โลมา (สัตว์ที่ใช้คลื่นเสียงในการสื่อสารและดำรงชีวิต) และสัตว์ทะเลอื่นๆ
  • หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลชัดเจนคือการลดความเร็วในการเดินเรือ หลีกเลี่ยงบริเวณที่สัตว์ทะเลซึ่งเปราะบางต่อมลพิษทางเสียงอาศัยอยู่ และในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ยังแนะนำการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการต่อเรือให้คำนึงถึงการลดเสียงรบกวนมากขึ้น

...Share article
  • Line
  • link

Follow

TRENDING

+
morebutton read more