Humberger Menu

เมื่อไม่มีคนจ้างก็ไม่มีศิลปะ และเคล็ดลับของการอยู่รอดคือ ‘ฟังนายจ้าง’

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Politics & Society

Interview

28 ก.ค. 65

creator
พันธวิศย์ เทพจันทร์
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Politics & Society

ย้อนรอยการลอบสังหารผู้นำทั่วโลก เมื่อโศกนาฏกรรมส่งผลต่อทิศทางการเมือง

15 ก.ค. 67

World
ย้อนรอยการลอบสังหารผู้นำทั่วโลก เมื่อโศกนาฏกรรมส่งผลต่อทิศทางการเมือง
morebutton read more
Summary
  • 40 ปี คือจำนวนอายุงานของ สมชาย กองศรี ในฐานะมือวาดป้ายคัตเอาต์ประจำโรงหนังซุ่นเฮง
  • 25 ปี คืออายุเริ่มต้นที่เขาเข้ามาทำงานในอาชีพนี้ และเขายืนยันว่า เขาเริ่มงานด้านนี้ช้าไป
  • 9 จุด คือ จำนวนป้ายคัตเอาต์หนังที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ใน จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันเหลือเพียงจุดเดียว

...Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

‘การเมืองบ้านใหญ่’ คืออะไร ในสายตาของ ‘บ้านใหญ่ศรีสะเกษ’

มองกระแส ‘ผู้ว่าฯ เลือกตั้ง’ ผ่านสายตาผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ

สิ่งที่เทคโนโลยีไม่มีคือจิตวิญญาณ ‘คนฉายหนัง’ อาชีพที่ไม่มีคนเห็น

Melayu Living: แม้เสียงระเบิดดังขึ้น แต่ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่จำเป็นต้องเงียบลง

"ผมเจ๋งนะครับ" เรื่องราวชีวิตของคน ตจว. กับค่าครองชีพในเมืองหลวง

Follow

TRENDING

+
morebutton read more