Humberger Menu

การเมืองเรื่องการผลักดัน ‘กฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ’ ฉบับใหม่

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Politics & Society

Human's Life

Social Issues

10 ก.พ. 66

creator
วิทย์ บุญ
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Politics & Society

โอลิมปิก กีฬาสมานฉันท์ ทำไมต้องกีดกันคนชายขอบ?

11 มิ.ย. 67

World
โอลิมปิก กีฬาสมานฉันท์ ทำไมต้องกีดกันคนชายขอบ?
morebutton read more
Summary
  • ‘แรงงานนอกระบบ’ หรือ ‘แรงงานอิสระ’ ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่และหลากหลายที่สุดในประเทศ ซึ่งอยู่ในทุกกลุ่มอายุ และเกือบทุกกลุ่มอาชีพ โดยในปัจจุบัน ไทยมีแรงงานนอกระบบ 19.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 52 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 37.7 ล้านคน
  • แรงงานนอกระบบต้องเผชิญกับปัญหามากมาย และกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง และยังมีแรงงานนอกระบบอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง จึงมีการพยายามผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระฉบับใหม่ จากขบวนการแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ และภาคประชาสังคม อยู่เนืองๆ
  • ‘ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. ....’ ถือเป็นการผลักดันครั้งล่าสุด โดยเริ่มกระบวนการมาตั้งแต่กลางปี 2563 ผ่าน รมว.แรงงานมาสองคน ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้พยายามให้คำนิยามใหม่ๆ ในกฎหมายแรงงานไทย เช่น ให้สิทธิในการรวมตัวกันของแรงงานอิสระขั้นต่ำ 5 คน สามารถเสนอความเห็น ข้อเรียกร้อง เจรจา และทำความตกลงกับผู้จ้างงานได้ เป็นต้น
  • ปัจจุบัน ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่สามารถตราเป็นกฎหมายได้ทันในรัฐบาลนี้ และหลังการเลือกตั้ง 2566 แต่ละพรรคก็หวังที่จะได้โควตากระทรวงแรงงานเพื่อสนองนโยบายต่อกลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งหมายความว่ากระบวนการร่างกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบฉบับใหม่ อาจจะต้องกลับมานับหนึ่งอีกครั้ง และถูกกำหนดทิศทางตามนโยบายของพรรคการเมืองที่ได้โควตากระทรวงแรงงาน

...Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

​​โพสต์ ‘ปัญหาสุขภาพจิต’ ทางโซเชียลฯ อาจมีโอกาสไม่ได้งานเพราะ ‘อคติ’

งานวิจัยชี้ ‘ไรเดอร์’ มีความเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ แนะจัดตั้ง ‘กองทุนอุบัติเหตุสำหรับไรเดอร์’

ท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ยกระดับการจ้าง ‘ไลฟ์การ์ด’ สู้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานสำคัญนี้

คนรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกา หันมาเรียน ‘สายอาชีพ’ หลังจากตลาดต้องการ ‘แรงงานทักษะฝีมือ’ มากขึ้น

แรงงานคืนถิ่นช่วงโควิด-19 ‘กลับ-ไม่กลับ’ เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่

Follow

TRENDING

+
morebutton read more