Humberger Menu

รัฐบาลพม่าห้ามชายวัยเกณฑ์ทหารทำงานนอกประเทศ ไทยจะขาดแคลนแรงงานหรือไม่?

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Politics & Society

Global Affairs

7 พ.ค. 67

creator
โรยทราย วงศ์สุบรรณ
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Politics & Society

ย้อนรอยการลอบสังหารผู้นำทั่วโลก เมื่อโศกนาฏกรรมส่งผลต่อทิศทางการเมือง

15 ก.ค. 67

World
ย้อนรอยการลอบสังหารผู้นำทั่วโลก เมื่อโศกนาฏกรรมส่งผลต่อทิศทางการเมือง
morebutton read more
Summary
  • วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม มีรายงานว่า รัฐบาลทหารพม่าออกคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ชายวัยเกณฑ์ทหารเดินทางออกมาทำงานในรูปแบบแรงงาน MOU ซึ่งจุดหมายใหญ่คือประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
  • ช่องทางการเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายดำเนินการตาม MOU ระหว่างรัฐ เพื่อให้มีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีการส่งกลับประเทศพม่าเมื่อครบวาระการจ้างงาน
  • ข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประเทศไทยจ้างงานคนสัญชาติพม่าทั้งหมดจำนวน 2,306,065 คน โดยเป็นการจ้างงานแบบแรงงาน MOU จำนวน 262,213 คน ซึ่งเป็นการนำเข้าแรงงานตามกฎหมาย

...Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

บุตรของแรงงานข้ามชาติ ชีวิตใหม่ที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย เกิดและลืมตาบนแผ่นดินไทย แต่ไม่มีสูติบัตร

‘คนทำงานบ้านในอาเซียน’ กำลังเผชิญกับสภาพแรงงานบังคับ - ถูกมองข้ามว่าเป็นงานใช้ทักษะ

ญี่ปุ่นเตรียมทบทวนระบบฝึกงานชาวต่างชาติ ท่ามกลางการร้องเรียนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมื่อญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงาน ต้องดึงทั้ง ‘แรงงานต่างชาติ’ และ ‘คนเชื้อสายญี่ปุ่นพลัดถิ่น’ กลับประเทศ

รำลึก 1 ปี รัฐประหารพม่า ผ่านเสื้อคนงานก่อสร้างชาวไทใหญ่

Follow

TRENDING

+
morebutton read more