Humberger Menu

‘ครู ก’ คืออะไร ทำไมต้องสอนประวัติศาสตร์ไทยให้ผู้หลงผิดกลับใจมารักชาติ

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Politics & Society

Social Issues

10 มิ.ย. 67

creator
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Politics & Society

เลือก สว. 67 เพราะกติกาบิดเบี้ยวอัปลักษณ์ การสร้างปิศาจจึงจำเป็น?

21 มิ.ย. 67

Thai Politics
เลือก สว. 67 เพราะกติกาบิดเบี้ยวอัปลักษณ์ การสร้างปิศาจจึงจำเป็น?
morebutton read more
Summary
  • ครู ก คือการอบรมสร้างครูประวัติศาสตร์ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่ใช่กระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาโดยตรง แต่เป็นผู้ดูแลด้านการปกครองและความมั่นคง
  • หน้าที่ของ ครู ก คือ เผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความตระหนักรู้ สำนึกคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษร่วมกันสั่งสมไว้ สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ
  • ที่สำคัญคือ มีข้อมูลอ้างว่า ผู้ได้รับการอบรมจะต้องไปสอบพูดปากเปล่ากับทหาร ในวันที่อบรมวันสุดท้าย หากใครที่สอนผิดจากที่ได้รับฟังการบรรยาย ก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าให้บรรยายให้เหมือนที่อบรม อย่าพูดเกินกว่าที่สอน

...Share article
  • Line
  • link

Follow

TRENDING

+
morebutton read more