Humberger Menu

จีนเปลี่ยนชื่อเมืองในซินเจียง เพื่อลบความทรงจำ ล้างวัฒนธรรมอุยกูร์

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Politics & Society

World

Politics

19 มิ.ย. 67

creator
กองบรรณาธิการ
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Politics & Society

ย้อนรอยการลอบสังหารผู้นำทั่วโลก เมื่อโศกนาฏกรรมส่งผลต่อทิศทางการเมือง

15 ก.ค. 67

World
ย้อนรอยการลอบสังหารผู้นำทั่วโลก เมื่อโศกนาฏกรรมส่งผลต่อทิศทางการเมือง
morebutton read more
Summary
  • รัฐบาลจีนเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านและเมืองของชาวอุยกูร์ เป็นชื่อที่สะท้อนอุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ แทนวัฒนธรรมและศาสนาของชาวอุยกูร์
  • มีรายงานว่า ชื่อชุมชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ 630 แห่ง ถูกเปลี่ยนชื่อโดยรัฐบาลจีนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2024 โดยพบว่า เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงที่รัฐบาลจีนปราบปรามชาวอุยกูร์
  • ชื่อใหม่ของสถานที่เหล่านี้เป็นภาษาจีนกลางและแสดงท่าทีที่เป็นบวกต่อรัฐบาลจีน เนื่องมาจากรัฐบาลจีนต้องการให้ชาวอุยกูร์ยอมรับและแสดงออกภายใต้การนำของจีน

...Share article
  • Line
  • link

Follow

TRENDING

+
morebutton read more