Humberger Menu

รัฐธรรมนูญบนพานแว่นฟ้า พระราชทานลงมา หรือถวายขึ้นไป

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • วันรัฐธรรมนูญเคยเป็นวันสำคัญที่มีงานเฉลิมฉลองออกร้านและมีงานรื่นเริง กระทั่ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐประหารอำนาจจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม งานฉลองรัฐธรรมนูญจึงถูกยกเลิก คงไว้แค่งานพระราชพิธีในวันที่ 10 ธันวาคม
  • รัฐบาลขณะนั้นเห็นสมควรให้สร้างรัฐธรรมนูญจำลองขึ้น 70 ชุด นำไปประดิษฐานไว้ทุกจังหวัด สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสักการะและบูชา ไม่ต่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแนวคิดแบบไทย
  • รัฐธรรมนูญถูกวางอยู่บนพานแว่นฟ้า จึงตีความได้ว่า เป็นการถวายรัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ไม่ใช่การพระราชทานลงมา


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
บรรณาธิการสายสังคมการเมือง

Follow

TRENDING

+