Humberger Menu

มาม่าไม่ขึ้นราคา - ชัยชนะของรัฐบาล?

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
เป็ดนอกกะลา

LATEST

+
‘กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก’ คืออะไร ทำไมแผนการใหม่ของสหรัฐฯ จึงถูกเมิน
Summary
  • ‘เป็ดนอกกะลา’ คือชุดเรื่องเล่าของเป็ดธรรมดาตัวหนึ่งที่อยู่อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ด คิดอย่างเป็ด แต่มีความฝันและข้อสงสัยไกลกว่าภาชนะของตนเอง โดยวันนี้ เป็ดนอกกะลาเล่าถึงการกล่าวชื่นชมการที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อตรึงราคาเดิมไว้ในช่วงหมูแพง บอกว่าเป็น ‘ชัยชนะ’ ของรัฐบาล …แต่มันสามารถเรียกได้ถึงขนาดนั้นเลยเชียวหรือ?
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
เป็ดนอกกะลา
เป็นเป็ดธรรมดาตัวหนึ่งที่อยู่อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ด คิดอย่างเป็ด แต่มีความฝันและข้อสงสัยไกลกว่าภาชนะของตนเอง

Follow

RELATED

+