Humberger Menu

ปัญหาหมูแพงที่สะท้อนภาวะผู้นำของเด็กอายุ 14

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
เป็ดนอกกะลา

LATEST

+
‘กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก’ คืออะไร ทำไมแผนการใหม่ของสหรัฐฯ จึงถูกเมิน
Summary
  • ‘เป็ดนอกกะลา’ คือชุดเรื่องเล่าของเป็ดธรรมดาตัวหนึ่งที่อยู่อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ด คิดอย่างเป็ด แต่มีความฝันและข้อสงสัยไกลกว่าภาชนะของตนเอง โดยวันนี้ เป็ดนอกกะลาเล่าถึงปัญหาเนื้อหมูที่มีราคาแพงจนเดือดร้อนกันไปทั้งกระบวน และปัญหาด้านการสื่อสารและภาวะความเป็นผู้นำของท่านนายกรัฐมนตรี …ที่ควรดูเด็กอายุ 14 คนหนึ่งที่ออกมาเสนอหนทางแก้ไขกับสื่อเอาไว้เป็นตัวอย่าง
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
เป็ดนอกกะลา
เป็นเป็ดธรรมดาตัวหนึ่งที่อยู่อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ด คิดอย่างเป็ด แต่มีความฝันและข้อสงสัยไกลกว่าภาชนะของตนเอง

Follow

RELATED

+