Humberger Menu

หลายพรรคการเมืองหนุนแก้ ‘มาตรา 272’ ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ หมดเวลา พล.อ.ประยุทธ์ แล้วหรือยัง?

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์

LATEST

+
‘สภาเดี่ยว’ มรดกการปฏิวัติ 2475  และกำเนิด ส.ว. สภาคู่ที่สอบไม่ผ่านตลอดเส้นทางประชาธิปไตยไทย
Summary
  • ‘คณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272’ กำลังรวบรวมรายชื่อประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ส. ในการโหวตเลือกนายกฯ ร่วมกับ ส.ส. โดยมีกำหนดยื่น 70,000 รายชื่อต่อสภาฯ 1 มีนาคม
  • กลุ่มผู้ริเริ่มมีเจตนาร่วมกันอยากให้รัฐธรรมนูญมีรูปแบบการเลือกนายกฯ จาก ส.ส. เหมือนที่เคยเป็นมาในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า เพราะ ส.ส. คือผู้ที่ประชาชนลงคะแนนเลือกมา ในฐานะผู้แทนของประชาชน ควรมีอำนาจในการเลือกนายกฯ
  • ประเด็นการตัดอำนาจ ส.ว. หรือยกเลิก ส.ว. เคยเข้าสู่การพิจารณาของสภามาแล้ว แต่ไม่ผ่านในขั้นตอนการรับหลักการ เพราะต้องการเสียง ส.ว. ที่เห็นชอบถึง 84 เสียง แต่ได้มาเพียง 3 เสียงเท่านั้น
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
บรรณาธิการสายสังคมการเมือง

Follow