Humberger Menu

เปิดงานวิจัย ‘เซ็กซ์เวิร์กเกอร์อาเซียน’ พบเป็นงานสมัครใจ นิยมย้ายประเทศเพื่อเพิ่มรายได้

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ข้อมูลจากงานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อปี 2560 พบ 'ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย' มีสัดส่วน 'ผู้ค้าบริการทางเพศโดยสมัครใจ' มากกว่า 'ผู้ค้าบริการทางเพศที่ไม่สมัครใจ'
  • 'ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ลาว' ยังพบการหลอกลวงหรือบังคับเพื่อค้าบริการทางเพศอยู่มากพอสมควร
  • 5 โซนปลายทางที่ผู้ให้บริการทางเพศจากไทยนิยมไปแสวงโชค ได้แก่ โซนที่ 1 สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน, โซนที่ 2 เกาหลีใต้และญี่ปุ่น, โซนที่ 3 ตะวันออกกลาง, โซนที่ 4 แอฟริกาใต้, โซนที่ 5 ยุโรปและออสเตรเลีย
  • ต้นทุนการค้าบริการทางเพศข้ามชาติลดลง ผู้ให้บริการทางเพศสามารถรับงานโดยตรงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านนายหน้า สามารถค้าบริการแบบฟรีแลนซ์ หรือรวมกลุ่มได้ 3-4 คน ดำเนินงานในรูปแบบสตาร์ตอัปที่หาลูกค้าได้ด้วยตัวเอง


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
วิทย์ บุญ
‘แรงงานรับจ้างอิสระ’ สนใจประเด็นแรงงาน และทำงานเรื่องนี้ร่วมกับสื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ฯลฯ มาตั้งแต่ปี 2549 จวบจนปัจจุบัน

Follow

TRENDING

+