Humberger Menu

วิเคราะห์การเยือนพม่าของทูตพิเศษอาเซียน กัมพูชาคงทำไม่สำเร็จในปีนี้

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Slice of Life : ถ้าผมหลับ พี่ปลุกผมด้วยนะ
Summary
  • การเยือนพม่าครั้งแรกของ แปลก สุคนธ์ ในฐานะผู้แทนพิเศษประธานอาเซียน ไม่ได้บรรลุผลอย่างที่คาดหวัง รวมทั้งไม่ได้พบ ออง ซาน ซูจี เพราะทางการพม่าบอกว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินคดี
  • การที่ผู้แทนพิเศษอาเซียนไม่มีโอกาสจะได้พบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน สถานะการเยือนจึงกลายเป็นแค่แขกของรัฐบาลทหาร และนำเอาเวชภัณฑ์ไปแจกจ่ายให้กับชาวพม่า
  • แปลก สุคนธ์ ได้บอกกับผู้นำตัตมาดอว์ หรือกองทัพพม่า ว่า ได้มีความริเริ่มใหม่ๆ เกิดขึ้นระหว่างที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียน คือแนวคิดที่จะตั้ง ‘อาเซียน ทรอยกา’
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
นักข่าวและนักวิจัย ซึ่งเชี่ยวชาญประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน

Follow

RELATED

+