Humberger Menu

ถามพลเอกประยุทธ์ - ใครสมควรใช้จ่ายให้สมฐานะ?

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Slice of Life : ถ้าผมหลับ พี่ปลุกผมด้วยนะ
Summary
  • ‘เป็ดนอกกะลา’ คือชุดเรื่องเล่าของเป็ดธรรมดาตัวหนึ่งที่อยู่อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ด คิดอย่างเป็ด แต่มีความฝันและข้อสงสัยไกลกว่าภาชนะของตนเอง โดยวันนี้ เป็ดนอกกะลาเล่าถึงแนวโน้มในการกู้เงินมาทำโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ของรัฐ และการแนะนำประชาชนว่าให้ใช้จ่ายอย่าง ‘สมฐานะ’ ของนายกรัฐมนตรี ที่ดูจะย้อนแย้งกันเสียเหลือเกิน
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
เป็ดนอกกะลา
เป็นเป็ดธรรมดาตัวหนึ่งที่อยู่อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ด คิดอย่างเป็ด แต่มีความฝันและข้อสงสัยไกลกว่าภาชนะของตนเอง

Follow

RELATED

+