Humberger Menu

หลัก 5F ที่ทุกหน่วยงานรัฐควรรู้ไว้ ในการประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่าง

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
เป็ดนอกกะลา

LATEST

+
‘สภาเดี่ยว’ มรดกการปฏิวัติ 2475  และกำเนิด ส.ว. สภาคู่ที่สอบไม่ผ่านตลอดเส้นทางประชาธิปไตยไทย
Summary
  • ‘เป็ดนอกกะลา’ คือชุดเรื่องเล่าของเป็ดธรรมดาตัวหนึ่งที่อยู่อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ด คิดอย่างเป็ด แต่มีความฝันและข้อสงสัยไกลกว่าภาชนะของตนเอง โดยวันนี้ เป็ดนอกกะลาเล่าถึงการโปรโมต ซอฟต์ พาวเวอร์ แบบไทยๆ ด้วยการประชาสัมพันธ์ 5F บนโซเชียลมีเดียของเพจ PR Thai Government ที่ ‘ผิดไปหมด’ จนอยากแนะนำหลัก 5F ในการสื่อสารแคมเปญให้อ่าน
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
เป็ดนอกกะลา
เป็นเป็ดธรรมดาตัวหนึ่งที่อยู่อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ด คิดอย่างเป็ด แต่มีความฝันและข้อสงสัยไกลกว่าภาชนะของตนเอง

Follow

RELATED

+