Humberger Menu

Slice of Life : ชีวิตคืออะไร

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
โตมร ศุขปรีชา

LATEST

+
‘กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก’ คืออะไร ทำไมแผนการใหม่ของสหรัฐฯ จึงถูกเมิน
Summary
  • Slice of Life คือความเรียงว่าด้วยชีวิตเล็กๆ ของผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวของเราในสังคม ชีวิตที่อาจมีคนมองเห็น หรือมองไม่เห็น แต่หากเชื่อว่า ทุกชีวิตมีเรื่องเล่า เราก็จะเห็นความสำคัญของชีวิตผู้คน …เช่นเดียวกับผู้อาวุโสที่เราสามารถมองเห็นได้ถึงความชรา อันนำมาซึ่งการไม่รู้สึกรู้สาต่อชีวิต และตระหนักได้ว่า วันหนึ่ง ในฉับพลันทันใด เราอาจกลายสภาพเป็นเช่นนั้น
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
โตมร ศุขปรีชา
นักเขียน นักแปล ผู้มีความคิดหนุ่มตลอดกาล

Follow

RELATED

+