Humberger Menu

ผ้าอนามัยควรเป็นสวัสดิการแจกฟรีไหม? เมื่อมันเป็นอีกหนึ่งปัญหา ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ที่มาเป็นประจำทุกๆ เดือน

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Slice of Life : ถ้าผมหลับ พี่ปลุกผมด้วยนะ
Summary
  • "ผ้าอนามัย" สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้หญิง มักถูกหยิบยกนำมาพูดถึงอยู่ในหลายวาระ มีข้อเสนอทั้งให้ผ้าอนามัยเป็นสวัสดิการฟรี และการลดภาษีผ้าอนามัย
  • งานวิจัยความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของนักเรียนหญิงในเชียงใหม่ พบข้อจำกัดด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ช่วงมีประจำเดือนเด็กในเมืองได้เปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ 1-2 ชั่วโมง แต่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เปลี่ยน 1-2 ครั้งต่อวัน เพราะการเข้าถึงผ้าอนามัยยากลำบาก ไม่มีบริการแจกผ้าอนามัยให้กับนักเรียนและภายในโรงเรียนไม่มีร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียน
  • เสียงสะท้อนจากนักเรียนหญิง เสนอว่า รัฐบาลควรสนับสนุนให้เข้าถึงผ้าอนามัย โดยเฉพาะนักเรียนหญิงในเขตพื้นที่ห่างไกลด้วยการแจกฟรี ต้องมองเป็นสวัสดิการที่ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการอำนวยความสะดวก ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน และควรมีตู้สำหรับบริการผ้าอนามัยในห้องน้ำหญิงโรงเรียน เป็นต้น
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
วิทย์ บุญ
‘แรงงานรับจ้างอิสระ’ สนใจประเด็นแรงงาน และทำงานเรื่องนี้ร่วมกับสื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ฯลฯ มาตั้งแต่ปี 2549 จวบจนปัจจุบัน

Follow

RELATED

+