Humberger Menu

วิบากกรรม ‘พรรคส้ม’ ทั้งยุบ ทั้งเสี่ยงยุบ แล้วตามทุบด้วย 112

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Slice of Life : ถ้าผมหลับ พี่ปลุกผมด้วยนะ
Summary
  • ‘พรรคอนาคตใหม่’ ก่อตั้งในปี 2561 ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง 2562 และถูกยุบพรรคไม่นานจากนั้น ต้นปี 2563 ก่อนจะกลายมาเป็นพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า
  • พรรคก้าวไกลรอดการยุบพรรคจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ และหัวเรี่ยวหัวแรงของคณะก้าวหน้า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ปิยบุตร แสงกนกกุล ก็มีคดีมาตรา 112 ติดตัว
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
บรรณาธิการสายสังคมการเมือง

Follow

RELATED

+