Humberger Menu

MIG-29 ละเมิดน่านฟ้าไทย ผิดพลาด ประมาท หรือจงใจ?

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • เครื่องบิน MIG-29 ของกองทัพพม่าบินล้ำน่านฟ้าของไทยบริเวณชายแดนด้านอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน การปฏิบัติการยิงฐาน KNU และ PDF เกิดขึ้น 4 รอบใช้เวลาประมาณ 15 นาที
  • ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยอาจจะมีปัญหา เพราะตามหลักแล้วเมื่อมีอากาศยานผ่านเข้ามา ระบบควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว เพื่อเตรียมการสกัดกั้นหรือแจ้งเตือน
  • เมื่อมองไปที่การพบปะกันระหว่างผู้นำทางการทหารของไทยและพม่า จึงอาจเข้าใจได้ว่า ทหารไทยจะให้ความร่วมมือกับทหารพม่าอย่างเต็มที่ในการปราบปรามกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

วิกฤติพม่ากำลังบีบให้อาเซียนต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่

เราและโลกควรทำอย่างไรกับสถานการณ์วิกฤติในพม่า

เรื่องราวหลังการประหาร ฆาตกรของรัฐบาล ผู้พลีชีพของประชาชน กับการแก้แค้นใน ‘ปฏิบัติการ เซยา ตอ’

การเดินทางจากพม่าถึงเชียงใหม่ของ ‘ผู้ต้องเนรเทศ’

การประหารชีวิตในพม่า จุดสิ้นสุดของการประนีประนอม

creator
Author
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
นักข่าวและนักวิจัย ซึ่งเชี่ยวชาญประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน

Follow

TRENDING

+