Humberger Menu

กฎหมายเลือกตั้ง ใช้สูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. แบบไหน ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับใช้ ‘บัตรใบเดียว’

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ระบบเลือกตั้งที่ใช้ในปี 2562 แบบบัตรใบเดียว จัดสรรปันส่วนผสม และใช้ระบบหา ส.ส. พึงมี ถูกวิจารณ์ว่าเป็นระบบเลือกตั้งที่สร้างความวุ่นวายมากที่สุดในประวัติศาสตร์
  • ข้อสรุปในเบื้องต้นขณะนี้คือ ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แตกต่างที่วิธีการหา ส.ส. ที่จะใช้สูตรหาร 100 ที่พรรคใหญ่ได้เปรียบ หรือหาร 500 เพื่อให้พรรคเล็กมีที่ยืน
  • ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดให้รัฐสภาต้องให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. ภายใน 180 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ก็มีแนวโน้มที่จะกลับไปที่สูตรหาร 100


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

มหากาพย์ ‘กฎหมายเลือกตั้ง’ เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เล่นบท ‘เด็กเอาแต่ใจ’

creator
Author
ณัชปกร นามเมือง
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ผู้เชื่อว่าการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งของการมีชีวิตที่ดี และเลือกหาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

Follow

TRENDING

+