Humberger Menu

ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่อันดับ 100 จาก 112 ประเทศ และต่ำที่สุดในอาเซียน

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
ตรีนุช อิงคุทานนท์
LineCopy

LATEST

+
โปร่งใสและรีบรายงานการพบ ‘โอไมครอน’ แต่ ‘แอฟริกาใต้’ กลับถูกโลกลงโทษแบน


การจัดอันดับสิ่งต่างๆ มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิด อัตราการเสียชีวิต การสำรวจว่ามีใครเข้าถึงหรือตกหล่นจากระบบการศึกษามากน้อยแค่ไหน ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สู่บางสิ่ง และในการทำผลสำรวจเพื่อจัดอันดับของสถาบันการศึกษาระดับโลก Education First (EF) ประจำปี 2021 ก็เผยให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ทั้งน่าสนใจและน่าเป็นห่วงต่อระบบการศึกษาประเทศไทย

ผลสำรวจและการจัดอันดับที่ว่าคือการสำรวจทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ English Proficiency Index โดยมีประเทศที่ถูกทดสอบทั้งหมด 112 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

การทำผลสำรวจเริ่มต้นขึ้นด้วยการให้ประชากรแต่ละประเทศรวม 2 ล้านคน ร่วมทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ประเทศที่คว้าอันดับหนึ่งจากการทดสอบครั้งนี้คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความรู้ภาษาอังกฤษระดับสูงมาก (very high) อันดับ 2 คือ ประเทศออสเตรีย ตามมาด้วยอันดับ 3 เดนมาร์ก และอันดับที่ 4 คือ สิงคโปร์ ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูงที่สุดในเอเชีย และเป็นประเทศในเอเชียเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 

หากตีกรอบให้แคบมาลงเหลือแค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์อยู่ที่อันดับ 18 กลายเป็นที่ 2 ของอาเซียน ตามด้วยมาเลเซียที่อยู่ในอันดับ 28 ก่อนจะทิ้งห่างไปหลายสิบอันดับจนมาพบกับเวียดนามที่อยู่ในอันดับ 66 และอินโดนีเซียที่อยู่ในอันดับ 80 เมียนมา 93 ใกล้เคียงกับกัมพูชาที่อยู่อันดับ 97 จากทั้งหมด 112 ประเทศ ส่วนไทยอยู่ที่อันดับ 100 ถูกจัดให้อยู่ในท้ายตารางทั้งระดับอาเซียนและระดับโลก 

อันดับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมทดสอบทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

1. สิงคโปร์ (635 คะแนน) อันดับ 4 ของโลก 

2. ฟิลิปปินส์ (592 คะแนน) อันดับ 18 ของโลก

3. มาเลเซีย (562 คะแนน) อันดับ 28 ของโลก

4. เวียดนาม (486 คะแนน) อันดับ 66 ของโลก

5. อินโดนีเซีย (466 คะแนน) อันดับ 80 ของโลก

6. เมียนมา (429 คะแนน) อันดับ 93 ของโลก 

7. กัมพูชา (423 คะแนน) อันดับ 97 ของโลก 

8. ไทย (419 คะแนน) อันดับ 100 ของโลก

เมื่อสิงคโปร์ที่เป็นอันดับแรกของอาเซียนถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม ความรู้ภาษาอังกฤษระดับสูงมาก (very high) ประเทศเมียนมา กัมพูชา และไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับต่ำมาก (very low) โดยไทยเป็นประเทศอันดับที่ 22 จาก 24 ของเอเชีย ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษสูงกว่า ประเทศคีร์กีซสถาน และ ประเทศทาจิกิสถาน ในเอเชียกลาง ส่วนประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอย่างบรูไน หรือประเทศที่ใกล้กับไทยอย่างลาว ไม่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ 


อันดับ 100 จาก 112 ของไทยทำให้เห็นอะไรบ้าง?

ย้อนกลับไปยังการจัดอันดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในปี 2562 ไทยอยู่ที่ 74 และในปี 2563 ตกลงมาอยู่ 89 และในปีนี้อยู่อันดับ 100 จากทั้งหมด 112 ประเทศ 

อันดับที่ตกลงทุกๆ ปี ส่อแววให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยอาจกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกอยู่ก็เป็นได้ เช่น การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตามสถาบันศึกษาจำนวนมากที่เน้นการอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ คำศัพท์จำนวนมาก มากกว่าการเริ่มต้นด้วยการฟังหรือการพูด ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนแบบล้าสมัย แต่กลายเป็นสิ่งสำคัญที่เยาวชนจะต้องนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาคือผู้ให้ความรู้ ในหลายโรงเรียนยังมีครูประจำวิชาภาษาอังกฤษที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลางไปจนถึงต่ำอยู่มาก รวมถึงบางส่วนมีการสอนแบบผิดวิธี เด็กๆ บางส่วนจึงไม่สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างครบถ้วน และพึ่งพาการเรียนพิเศษจากติวเตอร์แทน 

นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ถึงสังคมและวัฒนธรรมบางอย่างแบบไทยๆ ที่ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนในประเทศดำเนินไปอย่างยากลำบาก ประการแรกคือการที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ ประกอบกับปัจจุบันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เกม หรือสื่อต่างๆ รองรับภาษาไทยมากขึ้น ไหนจะเป็นวัฒนธรรมการล้อสำเนียงต่างประเทศ ที่ทำให้คนจำนวนมากอึดอัด ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่กล้าที่จะพูดภาษาที่ตัวเองไม่มีความถนัดในระดับเชี่ยวชาญ 

ข้อดีของการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์คือข้อมูลมหาศาลที่เชื่อมโลกทั้งใบ ทว่าไทยอาจจะยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเยาวชนและเหล่าคนทำงานยังไม่ได้เท่าที่ควร 


อ้างอิง

ef.co.th


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
ตรีนุช อิงคุทานนท์
นักเขียนที่สนใจใน 'คนเท่ากัน เฟมินิสต์ และสิทธิของผู้หลากหลายทางเพศ'

Follow

RELATED

+