Humberger Menu

นอกจากแกนนำราษฎร ยังมีผู้ชุมนุมทางการเมืองอีก 15 คน ไม่ได้ฉลองปีใหม่ด้วยอิสรภาพ

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์

LATEST

+
สลายการชุมนุม ปี 53 ที่นี่มีคนตาย แต่ 12 ปี ผ่านไป ยังไม่มีใครรับผิด
Summary
  • นอกจากผู้ชุมนุมระดับแกนนำ 5 คน ไม่ได้รับสิทธิในการขอปล่อยตัวชั่วคราว ยังมีผู้ชุมนุมทางการเมืองอีก 15 คนที่ถูกจับกุมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไม่ได้ประกันตัวเช่นกัน
  • ผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือผู้ถูกจับกุมช่วงการชุมนุมที่แยกดินแดงและบริเวณใกล้เคียง
  • หลังจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ล่าสุด 4 แกนนำราษฎร ทนายอานนท์ เพนกวิน ไผ่ ไมค์ แสดงเจตจำนงผ่านทนายความว่า จะไม่ขอยื่นประกันตัวอีกต่อไป
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
บรรณาธิการสายสังคมการเมือง

Follow

RELATED

+