Humberger Menu

วีซ่าทำงานในต่างแดน กับความเครียดหลากรูปแบบ กรณีศึกษาหากย้ายถิ่นไป ‘ออสเตรเลีย’

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • โครงการรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลีย ถือเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่ประเทศพัฒนาแล้ว ที่อนุมัติวีซ่าถาวรแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานถึงหลักแสนรายในแต่ละปี แต่ชีวิตการทำงานในประเทศนี้กลับพบกับความยากลำบาก โดยเฉพาะผู้ถือวีซ่าชั่วคราว
  • ศูนย์แรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Centre) สำรวจความคิดเห็นคนทำงานที่ถือวีซ่าชั่วคราว 734 คน พบว่า 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสำรวจมีประสบการณ์เผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำงานในรูปแบบต่างๆ 65 เปอร์เซ็นต์เคยถูกนายจ้างเบี้ยวจ่ายค่าแรง และในจำนวนของผู้ที่ถูกนายจ้างเบี้ยวจ่ายค่าแรงนี้ กว่า 91% เดินทางเข้ามายังออสเตรเลียด้วยวีซ่าที่ไม่มีโอกาสที่จะได้สถานะผู้อยู่อาศัยถาวร
  • หากมีการยกเครื่องระบบวีซ่าใหม่ ชีวิตของแรงงานต่างชาติก็จะไม่ได้อยู่แค่ในมือของนายจ้าง และผู้ย้ายถิ่นระยะยาวทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้สถานะผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

คนไทยเรียนจบ ป.ตรี มากกว่างานที่มี และทั่วโลกเกิดปัญหา ‘ระดับการศึกษาไม่ตรงกับงาน’

เทรนด์ลาออกหลังโควิด-19 ‘ผู้หญิง’ ยังไม่รีบกลับไปทำงาน อยากลาออกจากงาน

‘Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น’ นิทรรศการที่ชวนก้าวข้ามทุกเส้นที่ขีดแบ่งแรงงานทุกคนไว้

เมื่อนายจ้าง ‘ติดตามสอดส่องพนักงาน’ ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

ประกันสังคมขยายอายุรับเงินบำนาญจาก 55 เป็น 60 ปี เราต้องเกษียณช้าลง เพื่อไม่ให้กองทุนล้มละลาย

creator
Author
วิทย์ บุญ
‘แรงงานรับจ้างอิสระ’ สนใจประเด็นแรงงาน และทำงานเรื่องนี้ร่วมกับสื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ฯลฯ มาตั้งแต่ปี 2549 จวบจนปัจจุบัน

Follow

TRENDING

+