Humberger Menu

คณะกรรมการอิสระรับหลักการ เห็นพ้องยุติคดีฟ้องชาวบ้าน เดินหน้าพาบางกลอยคืนถิ่น

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์

LATEST

+
ความสำเร็จก้าวเล็กๆ ที่สำคัญของยูเครน กับการได้สถานะ ‘ผู้สมัคร’ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
Summary
  • ผลการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางกลอย ได้มีความเห็นพ้องยุติคดีฟ้องชาวบ้านบางกลอย
  • ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและทบทวนหลักฐานต่างๆ จนทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ชาวบ้านอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ควรได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิต
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
บรรณาธิการสายสังคมการเมือง

Follow

RELATED

+