Humberger Menu

สภาฯ ลงมติ 359 เสียง ผ่าน ‘ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ’ ส่งต่อวุฒิสภาพิจารณาบังคับใช้เป็นกฎหมาย

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... หรือ ‘พ.ร.บ.อุ้มหาย’ ผ่านการพิจารณาของสภาฯ ในวาระ 3 วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565
  • ความพยายามผลักดันกฎหมายฉบับนี้มีมายาวนาน เพราะการซ้อมทรมาน-อุ้มหายหลายกรณีเกิดขึ้นโดยผู้กระทำลอยนวลพ้นผิด และมักมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง
  • ความหวังของการมี พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้ในไทยเกิดขึ้นหลังกรณี พันตำรวจเอกธิติสรรค์ อุทธนผล ผู้กำกับโจ้ ใช้ถุงดำคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิต


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

จำคุกตลอดชีวิตผู้กำกับโจ้ การซ้อมทรมาน - อุ้มหาย และกฎหมายเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ สองปีผ่านไปหลังถูกอุ้มหาย ไม่มีอะไรคืบหน้า

creator
Author
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
บรรณาธิการสายสังคมการเมือง

Follow

TRENDING

+