Humberger Menu

นักกิจกรรมเรียกร้องยุติคดี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ร้ายแรง กระทบสิทธิ และไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
กองบรรณาธิการ

LATEST

+
ความสำเร็จก้าวเล็กๆ ที่สำคัญของยูเครน กับการได้สถานะ ‘ผู้สมัคร’ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
Summary
  • พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 22 มีนาคม 2565 ก็มีมติขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปเป็นครั้งที่ 17 มีผลถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
  • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แถลงมติการพิจารณา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า มีข้อกําหนดที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชน
  • นักกิจกรรมทางการเมืองเดินทางไปยื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุด ขอให้ไม่อุทธรณ์คดีและถอนฟ้องคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ร้ายแรง ที่ถูกกล่าวหาจากการชุมนุม #21ตุลาไปอนุสาวรีย์ชัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เนื่องจากการดำเนินคดีต่อไปไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+