Humberger Menu

ทวนความจำ ร่าง พ.ร.บ. สองฉบับ ‘สมรสเท่าเทียม’ และ ‘สุราก้าวหน้า’ ก่อนเข้าสภาฯ อีกครั้ง 8 มิถุนายน

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 สภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณากฎหมายสำคัญสองฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ
  • ร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับเข้าสู่การพิจารณาวาระหนึ่งเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผลการลงคะแนนออกมาว่า เสียงส่วนใหญ่ ‘เห็นด้วย’ ที่จะส่งร่าง พ.ร.บ. ไปให้ ครม. ศึกษาและพิจารณา 60 วัน


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

“สมรสเท่าเทียมเป็นของประชาชน” คุยกับ ‘วาดดาว’ ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ในวันที่ผู้คนส่งเสียงถึงความหลากหลาย

‘สมรสเท่าเทียม’ ผ่านวาระ 1 แล้ว แต่วิปรัฐบาลยังคว่ำ ‘สมรสเท่าเทียม’ เพื่ออะไร? ทำไมต้องดัน ‘พ.ร.บ. คู่ชีวิต’?

สภาฯ รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม และ ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต วาระแรกทั้งสี่ฉบับ

‘Bangkok นฤมิตไพรด์’ พาเหรดแห่งความหลากหลายเพื่อความเท่าเทียมของเราทุกคน

‘กาแฟและชา หมาและแมว’ : 22 ปีก่อนที่ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยน ในหนังสือเล่มแรกของ โตมร ศุขปรีชา

creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+