Humberger Menu

อนาคตปาตานี: ทักษิณ ชินวัตร รับความผิดพลาด ใช้การทหารแก้ปัญหาชายแดนใต้

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • วงเสวนา ‘the Scenario Patani’ หรือ ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้ ชวนผู้รับชมครุ่นคิดต่อ ‘ชะตาอนาคต’ แต่ละด้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ร่วมแสดงวิสัยทัศน์
  • ภาพของทักษิณสำหรับคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นด้านลบ แม้ทักษิณจะยอมรับข้อผิดพลาด แต่ยังไม่เคยกล่าวขอโทษ ในกรณีกรือเซะ และตากใบ
  • ทักษิณมองว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องทำความเข้าใจบริบทของผู้คนในพื้นที่ รวมทั้งต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการเมืองและเศรษฐกิจให้เหมาะสม


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

อนาคตปาตานี: ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สันติภาพเริ่มต้นด้วยการลดบทบาทกองทัพ

อนาคตปาตานี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สร้าง ‘ชุมชนปาตานี’ และหาทางออกด้วยการพูดคุยสันติสุข

ไต่สวนการตาย อับดุลเลาะ อีซอมูซอ หรือ ‘สิทธิมนุษยชน’ ส่งไปไม่ถึงในค่ายทหาร?

เหตุระเบิดในเดือนรอมฎอนที่สายบุรี และคำประกาศถึงการกลับมาขององค์กรปลดปล่อยสหปตานี หรือ ‘พูโล’

บทสรุปและข้อสังเกต การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความคืบหน้าที่ท้าทาย

creator
Author
อาทิตย์ ทองอินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงศึกษาและการศึกษาการก่อการร้าย หมกมุ่นสนใจกับความเป็นไปในพื้นที่ตะวันออกกลาง อิหร่าน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

Follow

TRENDING

+