Humberger Menu

เปิดข้อหาจับ ธนาพล อิ๋วสกุล บก.ฟ้าเดียวกัน อะไรคือ ‘ความลับ’ ที่ถูกเผยแพร่

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตำรวจ ปอท. บุกจับกุม ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน กล่าวหาว่า เผยแพร่เอกสารลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศ
  • เอกสารที่ว่านั้นคือ หนังสือของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่มีการสั่งการให้สันติบาลติดตามและสืบสวนประวัติของ รัศม์ ชาลีจันทร์ เจ้าของเพจ ‘ทูตนอกแถว’ เพื่อประกอบการปฏิบัติการข่าวสารตอบโต้
  • นอกจากนี้ในหนังสือฉบับดังกล่าวยังระบุให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในทางลับ เพื่อดำรงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่อง


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

‘ฟ้องปิดปาก’ มาตรการตอบโต้ผู้เปิดโปงความลับที่รัฐอยากปกปิด

creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+