Humberger Menu

สรุปเหตุการณ์ศาลฎีกาสหรัฐฯ วินิจฉัยการทำแท้งไม่ใช่สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • กฎหมายที่ให้สิทธิการทำแท้งของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน มาจากผลของคำวินิจฉัยในคดีระหว่างโรกับเวด หรือ Roe v. Wade ปี 1973 ที่ศาลสูงสุดวินิจฉัยว่า สิทธิยุติการตั้งครรภ์ได้รับการคุ้มครองโดยชอบจากรัฐธรรมนูญ
  • คำวินิจฉัยเมื่อ 24 มิถุนายน 2022 โดยตุลาการสูงสุด 6 คนที่เป็นเสียงข้างมากพลิกคำตัดสินเดิม ระบุว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้กล่าวถึงการทำแท้งไว้เลย ควรจะคืนประเด็นสิทธิการทำแท้งไปให้ตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
  • แม้ว่าการทำแท้งจะยังคงถูกกฎหมาย แต่การกลับคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดส่งผลให้หลายรัฐออกกฎหมาย ‘ห้ามการทำแท้ง’ ได้
  • คำวินิจฉัยในคดีนี้ไม่ใช่กฎหมายระดับสหรัฐฯ (federal law) ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนสิทธิการทำแท้งได้


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

เมื่อการทำแท้งไม่ใช่สิทธิ อินเดียนาจึงเป็นรัฐแรกที่ประกาศ ‘ห้ามทำแท้ง’ เกือบทุกกรณี

คืบหน้าวิวาทะกฎหมายทำแท้งสหรัฐฯ แคนซัสลงประชามติคงสิทธิทำแท้ง จอร์เจียลดหย่อนภาษีให้หญิงตั้งครรภ์

creator
Author
ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นักมานุษยวิทยาผู้สังเกตโลกผ่านกระดานชนวนสมัยใหม่

Follow

TRENDING

+